.

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם"

הפעילו את הרמקולים:

ונתנה תוקף (בלחן של יאיר רוזנבלום)

ונתנה תוקף (בביצוע החזן הצבאי הראשי)

.

.

ובמיוחד עבור הילדים:

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.